Rada Rodziców 2022/2023

Czytaj więcej!

Skład Rady Rodziców

Czytaj więcej!

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola nr 26 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodzicow

Przedszkola nr 26 "Pod Tęczowym Parasolem"

w Bydgoszczy

Podstawa prawna: Zgodnie z art.53 Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty:

W szkołach i pacówkach działają rady rodzicow, które reprezentują ogół rodziców uczniow.

Czytaj więcej!