Programy i projekty realizowane w roku szkolnym 2023/2024

Opublikowano: 2024-04-26 10:59, Numer artykułu: 68103 , Autor: M.Dereniowska

 

Programy realizowane w roku szkolnym 2023/2024

  • Stanford Harmony - program wspierania rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku od 3 do 12 lat, który został stworzony przez specjalistów z dziedziny pedagogiki na Arizona State University. Edukatorzy opracowali praktyczne metody, scenariusze zajęć, historie oraz ćwiczenia, mające na celu poprawienie komunikacji i współpracy w grupie, nauczenie okazywania empatii i szacunku oraz rozwiązywania problemów, a także rozwinięcie kompetencji emocjonalnych u dzieci.

  •  Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu - program nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 3 - 6 lat. Zgodny z Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017 r.

  • Mamo, Tato wolę wodę - nadrzędnym celem tego programu jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.


Projekty realizowane w roku szkolnym 2023/2024

  • Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury - jego celem jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i za granicą.

  • "Bydgoszcz Czyta Małemu Misiowi" - realizowany jest w ramach międzynarodowego projektu pt. "Mały Miś w świecie wielkiej literatury” autorstwa Anety Konefał. Głównym jego celem jest zachęcenie dzieci do czytania oraz przyczynianie się do kształtowania postawy otwartości na świat i poznawanie nowych ludzi.

  • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny “Z kulturą mi do twarzy” - promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno, rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką, współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym, wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm.

  • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Klasa w terenie” - głównym celem edukacyjnego projektu ,,Klasa w terenie” jest promowanie wartości edukacji na świeżym powietrzu. Zachęcenie nauczycieli i uczniów do „opuszczenia” swoich sal lekcyjnych i spędzenia czasu poza budynkiem szkoły.

  • Projekt edukacji kulinarnej "Kulinarne to i owo" - celem projektu jest stwarzanie dziecku możliwości rozwijania zainteresowań kulinarnych, a przede wszystkim promowanie wśród dzieci wiedzy o zdrowych nawykach żywieniowych.